تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی مردم مقابل استانداری خوزستان

روز شنبه ۱۹ تیرماه تعدادی از مردم خوزستان مقابل استانداری در شهر اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی مردم مقابل استانداری خوزستان

تعدادی از مردم خوزستان مقابل استانداری در شهر اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند.

این شهروندان در اعتراض به قطع مکرر آب و برق ، خشک شدنهورالعظیم و خسارت شدید وارد شده به کشاورزان و دامداران استان تجمع کردند. یکی از آنها می گوید:
“آیا برای حل مشکلات مردم باید پول در جیب شما بگذاریم؟”
ما دیگر خسته شده ایم … نه کار ، نه معیشت ، نه خانه!
“ما حتی آب نداریم .. این مردم خسته شده اند.”

جمع‌هایی از اهالی بخش‌های مختلفی از خوزستان در اعتراض به قطع آب، بی آبی و بنای سدهای متعدد بر رودخانه های کرخه و کارون، خشک شدن هورالعظیم و تلف شدن احشام و خسارات زیاد به کشاورزان و‌ دامداران مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

علت بحران های آب در منطقه؟

مردم خوزستان معتقدند که علت بحران های آب در منطقه بنای سدهای متعدد بر رودخانه‌های کارون و کرخه و انتقال آب به فلات مرکزی است.

مدیریت ضعیف منابع آب در خوزستان منجر به بحران کمبود آب مانند خشکسالی ، خشک شدن زمین های کشاورزی ، از بین رفتن احشام و خسارت به بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی در منطقه شده است.