تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی مالباختگان مقابل سازمان بورس

تجمع اعتراضی مالباختگان مقابل سازمان بورس، همزمان با تجمعات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی ایران در استانهای مختلف ،سهامداران مال‌باخته در تهران مقابل ساختمان بورس تجمع کردند و علیه مقامات جمهوری اسلامی شعارهایی از جمله “اعدام حسن روحانی” سر دادند.

تجمع اعتراضی مالباختگان مقابل سازمان بورس

همزمان با تجمعات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی ایران در استانهای مختلف ،سهامداران مال‌باخته در تهران مقابل ساختمان بورس تجمع کردند و علیه مقامات جمهوری اسلامی شعارهایی سر دادند.

عکس های منتشر شده در روز یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ، تجمعات زندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس در تهران و حداقل 10 شهر دیگر کشور را نشان می دهد.

فیلم های این راهپیمایی ها در مقابل ادارات عمومی تامین اجتماعی در شهرهای ایلام ، کرج ، خرم آباد ، اصفهان ، نیشاپور ، اهواز ، کرمانشاه ، مشهد ، تبریز ، اراک ، بجنورد ، زنجان ، بوشهر منتشر شد.

شعارهای مالباختگان “روحانی خائن،‌ اعدام باید گردد”

در تهران ده ها سهامدارمالباخته مقابل بازار بورس تجمع کرده و خواستار رفع مشکل خود شدند.
شعارهای مالباختگان مانند “روحانی خائن،‌ اعدام باید گردد” ، “مرگ بر روحانی” سر دادند، نیروهای انتظامی هم با حضور در محل این تجمع از ورود معترضان به ساختمان بورس جلوگیری کردند.

علاوه بر این ، علی خامنه ای ، رهبر عالی جمهوری اسلامی ، رئیس جمهور و سایر اعضای دولت وی ، از جمله رئیس کل بانک مرکزی ، مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کرده اند.