رابطه خارج از ازدواج

دیوان عالی جمهوری اسلامی ظهر شنبه، ۱۵ آبان، حکم اعدام یک زن و مرد متاهل در تهران را به جرم داشتن رابطه خارج از ازدواج تایید کرد.

روزنامه های ایران هویت متهمان این پرونده، «م» یک مرد متاهل ۲۷ ساله و «س» ۳۳ ساله را منتشر کرده بودند و نوشته بودند که این دو با شکایت همسر «م» دستگیر شدند.  اما همسر «م» از شکایت خود صرف نظر کرد.

روزنامه ها اضافه کردند که  پدر شوهر «س» از شکایت خود ادامه کرد و از این پرونده صرف نظر نکرد و خواستار تقاضای اشد مجازات برای هر دوی آنها به دلیل زنا شد.

با توجه به مستندات و کلیپ های موجود در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، حکم اعدام متهمان این پرونده امروز به جرم زنای محصنه و داشتن رابطه خارج از ازدواج تایید شد.

شایان ذکر است که در قانون مجازات اسلامی مجازات افرادی که داشتن روابط خارج از ازدواج یا یا با اشخاصی غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار می کنند، سنگسار است.

از سوی دیگر، در سال های اخیر بسیاری از شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری در داخل ایران و در خارج آن از ادامه روند مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف و پیشگیری از آن شده اند.