خامنه ای
به آتش کشیدن بنر خامنه ای توسط جوانان سرابلە ایلام

 به آتش کشیدن بنر خامنه ای توسط جوانان سرابلە ایلام در حمایت ازاعتراضات سراسری مردم کشور؛ جوانانسرابلە ایلام با شعار؛ «تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود»، بنر خامنه ای را به آتش کشیدند.

به آتش کشیدن بنر خامنه ای توسط جوانان سرابلە ایلام

شهروندان معترض اصفهانی بنر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.

جوانانسرابلە ایلام با شعار؛ «تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود»، بنر خامنه ای را به آتش کشیدند.

همزمان با 13 روز از آغاز اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی ، خشک شدن رود ها ، انتقال آب و تخریب محیط زیست در این استان ، تجمعات اعتراضی در کرمانشاه ، کردکوی ، گلستان ، کرج و اصفهان برگزار شد.

تظاهرات در کرمانشاه

در محله دریژ (مهدیه) کرمانشاه ، تظاهرکنندگان در اعتراض به قطع همزمان آب و برق تجمع اعتراضی برگزار کرده و خیابان های منتهى به این محله فقیرنشین شهر را بستند قطعی مکرر و بی‌برنامه برق و کمبود آب در گرمای شدید تابستان، همانند خوزستان ، زندگی شهروندان کرمانشاهی را مختل کرد.

روز گذشته مردم استان کرمانشاهی تجمعی مشابهی ترتیب دادند و تعدادی از لاستیک های خودرو را به آتش کشیدند و در اعتراض به ایجاد ترافیک اقدام کردند.

در اقدامی مشابه ، گروهی از اهالی کردکوی در استان گلستان در اعتراض به قطع مکرر برق به خیابانها آمدند. در همین حال ، گروهی از جوانان این شهر با برپایی موانع سنگی و سوزاندن لاستیک ، جاده اصلی كردكوی را قطع كردند.