بحران ایران و طالبان؛ تهدید به اخراج پناهجویان و تنش در روابط دوکشور
بحران ایران و طالبان؛ تهدید به اخراج پناهجویان و تنش در روابط دوکشور

بحران ایران و طالبان؛ در حالی که اختلافات میان اايران و طالبان درباره حقابه ایران از رودخانه هیرمند همچنان ادامه دارد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در ایران هشدار داد که تهران در این زمینه «اغماض» نخواهد کرد و یک نماینده نیز پناهجویان افغان را به اخراج تهدید کرد.

بحران ایران و طالبان؛ تهدید به اخراج پناهجویان و تنش در روابط دوکشور

قالیباف در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در سخنرانی پیش از شروع جلسه علنی مجلس در این زمینه اظهار داشت: «از مسئولین افغانستان می‌خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این موضوع پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور جلوگیری کنند.»

محمدباقر قالیباف در این بیانیه به توافقی اشاره کرده که قبلاً بین مقامات تهران و کابل درباره حقابه ایران از رودخانه هیرمند به امضا رسیده است و اظهار کرده است: «اجرای کامل و دقیق این توافق، به نفع هر دو ملت و تضمین کننده منافع متقابل، و همچنین حفظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردمی در بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است.»

قالیباف هشدار داده است: «این یک مسئله حیاتی است و درباره آن هیچگونه تردید و اغماضی وجود نخواهد داشت.»

تهدید به اخراج پناهجویان

محمد سرگزی، نماینده زابل در مجلس، اظهار داشت که باید پناهجویان افغان از ایران اخراج شوند تا طالبان تحت فشار قرار گیرد.

وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۷ میلیون تبعه افغانستانی در ایران ساکن هستند. این افراد مانند مردم ایران، از تمام یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند می‌شوند و در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند. مردم ایران هرگز به آنها آسیب نرسانده‌اند و آنها را به خوبی پذیرفته‌اند.