یک کشاورز

یک دادگاه جمهوری اسلامی حکم عجیبی را علیه یک کشاورز از اهالی روستایی در دزپارت خوزستان به اتهام پرتاب سنگ به بالگرد اورژانس که بدون اجازه‌ در زمین کشاورزی‌ او فرود آمده و محصولش را نابود کرده، صادر کرد.

 خبرگزاری ها اعلام کردند که یک دادگاه این کشاورز فقیر ۶۰ ساله را به ۱۸ ماه حبس و تبعید به سیستان و بلوچستان و به دلار جریمه نقدی محکوم کرده است.

رضا موسوی برادر این کشاورز گفت: «سه سال گذشته، هنگام فصل درو برادرم و خانواده‌اش در حال برداشت محصول بودند که بالگرد اورژانس هوایی بدون اجازه وی و با وجودی که برادرم برای آنها دست تکان می‌داد تا مانع نشستن آن شود، در زمین کشاورزی‌اش فرود آمدند و محصول کشاورزی و دسترنجش را نابود کردند». 

وی اضافه کرد: «برادرم وقتی با چنین صحنه‌ای مواجه شد به طرف بالگرد سنگی پرتاب کرد که خوشبختانه آسیبی به بالگرد وارد نکرد».

برادر این کشاورز با انتقاد از تصمیم دادگاه گفت كه دادگاه برادرش را به دلار جریمه کرده است در حالی که او هنوز نتوانسته برای خانواده خود سرپناهی پیدا کند و در چادر زندگی می کند.

 وی تعجب کرد و پرسید: «برادرم یک کشاورز فقیر و چهار پسر دارد و در نبود وی معلوم نیست چه کسی باید مراقب خانواده‌اش باشد. تکلیف بچه‌های شش و هشت ساله او در این شرایط چیست؟».