بازداشت زنان و دختران

در پی انتشار ویدئویی خود در شبکه های اجتماعی، یک وکیل دادگستری به رژیم جمهوری اسلامی حمله کرد و از استفاده نیروهای امنیتی از “ابزار زنده‌گیری حیوانات” برای بازداشت زنان و دختران انتقاد کرد.

وکیل دادگستری، علی مجتهدزاده در مصاحبه خود با وب سایت خبری مادارا، به ویدئویی که اخیراً در مورد بازداشت زنی ایرانی توسط پلیس منتشر شده، اشاره کرد.

ابزار زنده‌گیری حیوانات

مجتهدزاده اظهار داشت: «در این فیلم «ابزار زنده‌گیری حیوانات» به چشم می‌خورد و سوالی که مطرح است این است که شما این ابزار را با کدام ضابطه وارد ابزارهای کنترل پلیس کرده‌اید؟ شما با چه مجوزی از این ابزارها استفاده می‌کنید؟».

اين وکیل دادگستری از بدرفتاری افسران هنگام دستگیری این شهروند انتقاد کرد و به مقامات جمهوری اسلامی حمله کرد و تأکید کرد که برخورد با متهم باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد.

وی توضیح و تاکید کرد: «حتی قاتل هم از حقوقی برخوردار است و حتی اگر این خانم مجرم باشد نیز نباید به این صورت با او برخورد شود».

مجتهدزاده ضمن انتقاد خود به شیوه ای بازداشت زنان نشان داد که این ویدئو اولین ویدئو نبوده که منتشر شده است زیرا مردم موارد مشابه را بدون دوربین دیده‌اند. 

وی ادامه داد: «درخواست من از فرماندهان پلیس این است که بگویید جرم این خانم چه بوده است و بر مبنای کدام ضوابط از ابزار زنده‌گیری حیوانات استفاده کرده‌اید؟».