گروه های از باختگان بورس ایران در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان و مشهد اعتراضات خود را سازمان دادند.

افراد غارت شدگان شعارها علیه مقامات رژیم ایران ،از جمله رئیس قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی، سر شدند.

ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی پخش شد که در آن معترضین علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه شعار می دادند.

در مشهد، مال‌ باختگان شعارهایی مانند “از بس دروغ شنیدم، ما دیگه رای نمی‌ دیم” و “دولت خیانت می‌ کند، رهبر حمایت می‌ کند” را سر می دهند.

♦    دزدی به این بزرگی، چطور هنوز ندیدی؟

در مورد تهران، مال باختگان بورس شعارهای “اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند” و “مرگ بر روحانی” سر دادند.

همچنین در اصفهان، غارت شدگان شعارهایی علیه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه سر دادند و گفتند: “دزدی به این بزرگی، چطور هنوز ندیدی؟”

همچنین “دزدی از جیب ملت، سکوت از بیت رهبر”، “مرگ بر مجلس انقلابی”، “ای رهبر آزاده، دزدی مگر آزاده” و “فرمانده کل قوا زندگیمون رفت رو هوا” از جمله شعارهای معترضان در تهران بود.

شایان ذکر است که غارت شدگان بورس در ماههای اخیر بیش از یک بار در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار به تجمع اعتراضی زده اند.

این معترضان به توصیه مقامات ارشد ایران، از جمله علی خامنه ای و حسن روحانی، در بورس سهام سرمایه گذاری کردند.