امنیت بین المللی

بیانیه گروه هفت (جی۷) اعلام کرد که ایران تهدیدی برای امنیت بین المللی است و آن را عامل حمله به نفتکش مرسر استریت دانست.

وزرای خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی تاکید کردند که شواهد به وضوح نشان می دهد که ایران عامل اصلی حمله به نفتکش مرسر استریت هفته گذشته بوده است و ایران را تهدیدی برای صلح و ثبات بین المللی توصیف کرده است.

دیروز، جمعه ۱۵ مرداد، وزرای خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان (گروه ۷) بیانیه ای صادر کردند و در آن به صراحت اعلام کردند که همه شواهد موجود به وضوح نشان می دهد که ایران مسئول حمله به مرسر استریت بوده است.

  • تهدیدی برای صلح و بی ثبات جهان

در این بیانیه که توسط رییس دوره‌ای گروه ۷ “بریتانیا” آمده است: «رفتار ایران در کنار حمایتش از نیروهای نیابتی و عوامل مسلح غیردولتی، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است».

وزرای خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی در بیانیه خود از رژیم ایران خواستند که نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را متوقف کرده و نقش سازنده ای در ارتقای ثبات و صلح منطقه ایفا کند.

شایان ذکر است که گروه هفت (جی۷) که سال ۱۹۷۵ با حضور شش کشور تشکیل گردید، شامل ایالات متحده  آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است.