کودک پنج ساله بلوچ
امام جمعه آزادشهر قتل کودک پنج ساله ایرانشهری توسط نیروهای انتظامی را محکوم کرد

امام جمعه آزادشهر قتل کودک پنج ساله ایرانشهری توسط نیروهای انتظامی را محکوم کرد، امام جمعه آزادشهر استان گلستان امروز پنجشنبه ، سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1400 ، محمد حسین جرجیش در جریان سخنرانی خود كشته شدن كودكی پنج ساله در ایران شهر را توسط نیروهای انتظامی محكوم كرد وخواستار برخورد قاطع با عاملان این حادثه شد

امام جمعه آزادشهر قتل کودک پنج ساله ایرانشهری توسط نیروهای انتظامی را محکوم کرد

امام جمعه آزادشهر استان گلستان امروز پنجشنبه ، سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1400 ، محمد حسین جرجیش در جریان سخنرانی خود كشته شدن كودكی پنج ساله در ایران شهر را توسط نیروهای انتظامی محكوم كرد وخواستار برخورد قاطع با عاملان این حادثه شد

این کودک ، دوشنبه ، ۲۰ اردیبهشت ، پس از تیراندازی توسط نیروهای نظامی در ایرانشهر کشته شد. اندکی پس از این حادثه ، دادستان نظامی منطقه سیستان و بلوچستان احضار و دستگیری عوامل متخلف را اعلام کرد و ادعا کرد که این پرونده به طور خاص در دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در دست بررسی است.

این حادثه همچنین منجر به شیوع اعتراضات و تجمعاتی شد که با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت تبدیل شد.

اعتراض مردم در پی كشته شدن کودک پنج ساله بلوچ

روز ، دوشنبه ، ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کودک بلوچ در پی تیراندازی نیروهای مواد مخدر در ایرانشهر کشته شد.

این حادثه همچنین منجر به شیوع اعتراضات و تجمعاتی شد که با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت تبدیل شد.