افزایش قیمت

ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از بحران جدی جوجه یکروزه خبر داد و از  افزایش قیمت مرغ هشدار داد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اظهار داشت که قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ١٧٣٠٠ تومان رسیده است.

وی توضیح داد: « قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ به ۱۷۸۰۰ تومان رسید و برخی حتی این رقم را بالای ۱۸ هزار تومان برآورد می‌ کنند».

نبی پور اضافه کرد که اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مستنداتی که گویای افزایش قیمت تمام شده است را به دستگاه‌ های مسئول ارائه داده و منتظر تعیین نرخ جدید تخم مرغ هستند.

وی ادامه داد: «به دلیل تغییر دولت و جابجایی مسئولان این مسأله به تعویق افتاده و امیدواریم که بعد از روی کار آمدن وزیر جدید، فوراً در دستور کار قرار بگیرد».

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار همچنین در مورد مشکل کمبود جوجه های یک روزه صحبت کرد و بر ادامه کمبود جوجه ها به دلیل گران بودن آنها تاکید کرد.

نبی پور افزود: «به دنبال اصلاح نرخ مصوب هستیم اگر قیمت اصلاح شود، تشکل‌ های اجازه نخواهند داد که نرخ بالاتر برود».

وی ادامه داد: «به شرط اینکه وقتی در بازار با افت قیمت مواجه شدیم دولت تخم‌ مرغ را به نرخ مصوب خریداری کند تا تولیدکنندگان زیان نکنند».