دل و جگر
افزایش عجیب قیمت دل و جگر

افزایش عجیب قیمت دل و جگر؛ بر اساس لیست قیمت جدید سازمان میادین میوه و تره‌بار و تره بار شهرداری تهران ، قیمت دل و قلوه و جگر در این ماه بین ۵‌ تا ‌۱۰‌ درصد افزایش یافت.

افزایش عجیب قیمت دل و جگر

بر اساس لیست قیمت جدید سازمان میادین میوه و تره‌بار و تره بار شهرداری تهران، قیمت دل و قلوه و جگر در این ماه بین ۵‌ تا ‌۱۰‌ درصد افزایش یافت.

این لیست قیمت جدید از ۱۰ مهرماه مبنای قیمت گذاری آلایش‌های گوشتى در میادین میوه و تره بار خواهد بود.

بر این اساس ، قیمت هر کیلوگرم گوسفند و قلوه گوسفندی بسته بندی شده در قفسه های محصولات پروتئینی از ۱۶۵‌ هزار تومان به ۱۸۰‌ هزار تومان افزایش یافت.

قیمت هر کیلوگرم جگر گوسفند سیاه افزایش یافت

قیمت هر کیلوگرم جگر گوسفند سیاه نیز به همان میزان افزایش یافت.

بر اساس گزارش های میدانی ، قیمت دل و قلوه و جگر سیاه گوساله نیز در مهرماه افزایش قیمت داشته با اندکی فاصله کمتر در مقایسه با آلایش‌های گوسفندی گرانتر شده است.

به این ترتیب هر کیلوگرم دل و قلوه گوساله که شهریور ماه ۱۰۹‌هزارتومان قیمت گذاری شده بود در لیست قیمت مهر با افزایش ۵ درصدی ۱۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شد.