اعتصاب
اعتصاب گسترده کارگران پروژه های پارس جنوبی

کارگران شرکت پتروشیمی فاز 14 امروز سه شنبه اول تیر در میدان گازی پارس جنوبی اعتصاب کردند.

اعتصاب گسترده کارگران پروژه های پارس جنوبی

امروز سه شنبه اول تیر ماه، کارگران شرکت پتروشیمی فاز 14  در میدان گازی پارس جنوبی اعتصاب کردند.

کارگران شغل خود را رها کرده و به خانه خود رفتند و خواستار افزایش دستمزد ، کاهش روزهای کاری به 20 روز و پرداخت حقوق معوقه به کارگران شدند.

پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین گازی جهان

پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین گازی جهان و یکی از منابع اصلی انرژی کشور است که در صورت اعتصاب سراسری کارگران، یکی از مهمترین شریان‌های حیاتی جمهوری اسلامی قطع خواهد شد.

class=”date”> 
امروز سه‌شنبه ١ تیرماه پرسنل شرکت‌های پتروپایدار، لیدوما و پتروسام، فعال در فاز ۱۳ پارس جنوبی در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدند.

درخواست مهم از کارگران بیکار

در پی موج اعتصابات گسترده کارگری در مناطق مختلف کشور ، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از همه کارگران بیکار خواست تا به شرکت‌هایی که در اعتصاب هستند، برای کار نروند تا برادرانشان پیروز این میدان شوند.

اين سندیکا تأیید کرد: هر نانی که سر سفره برادران ما می آید ، سر سفره ما می آید.
ما پیروزیم . کارگر برادر کارگر