زندانی سیاسی

هفت زندانی سیاسی ایرانی در زندان‌های ارومیه و اردبیل، در اعتراض به احکام ناعادلانه در زندانهای ایران به اعتصاب غذا آغاز کردند.

امروز، یکشنبه ۲۳ خرداد، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران “هرانا” گزارش داد، که ۷ زندانی سیاسی محبوس در زندانهای ارومیه و اردبیل، در اعتراض به شرایط زندان و احکام غیرمنصفانه دادگاه اعتصاب غذا کردند.

این خبرگزاری گزارش داد که دو زندانی سیاسی، شاکر بهروز و کیهان مکرم نبی در زندان ارومیه اعتصاب غذای بدون آب آغاز کردند.

  • محرومیت از حق تماس تلفنی 

هرانا همچنین افزود که اعتصاب غذای عباس لسانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و انتقال زندانیان جرایم خشن به محل نگهداری زندانیان سیاسی صورت گرفته است.

گزارش های سازمان های حقوق بشری همچنین خبر داد که چهار زندانی دیگر بازداشت شده در زندان اردبیل در اعتراض به همبستگی با عباس لسانی اعتصاب غذای بدون آب کرده اند.

شایان ذکر است که فعال ترک یوسف کاری، یکی از این چهار زندانی، دیروز شنبه، اعتصاب غذا کرد، در حالی که مهرداد شیخی، علی واثقی و رضا واثقی امروز یکشنبه، اعتصاب غذا کردند.

گزارش ها می افزاید که این پنج زندانی روز یکشنبه به سلول انفرادی زندان اردبیل منتقل شدند و همچنین از حق تماس تلفنی محروم شدند.