اعتراضات سراسری

همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ ایران، شهروندان ایرانی در نروژ و آلمان روز جمعه تظاهراتی را برای حمایت از اعتراضات سراسری مردم در داخل کشور ترتیب دادند.

فعالان سیاسی خارج از کشور خواستار برپایی تظاهرات اعتراضی در حمایت از مردم ایران، که به دلیل حکومت از ظلم و سرکوب رنج می برند، شدند و همچنین شعارهایی علیه رژیم دولت ایرانی سر دادند.

کاربران شبکه های اجتماعی ویدئویی و عکسها از تجمع شهروندان ایرانی در اسلو، پایتخت نروژ، در برابر پارلمان نروژ منتشر کردند.

این شهروندان همبستگی و حمایت خود را از مبارزات و اعتراضات سراسری مردم ایران اعلام کردند و از پارلمان نروژ خواستند تا از مبارزات مردم ایران علیه سرکوب و ستم حکومت رئیسی حمایت کند.

همزمان تعدادی از ایرانیان در مقابل کنسولگری ایران در شهر فرانکفورت آلمان تجمع کردند و شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی سر دادند و شعارها و بنرهایی علیه نظام و سیاست های آن سر دادند.

از سوی دیگر و همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب ایران، فعالان سیاسی و مخالفان نظام از راه اندازی کمپینی با عنوان “دادخواهی ملت ایران” خبر دادند.

مسئولان این کمپین از فعالان داخل و خارج از ایران خواستند از آن حمایت کنند و تخلفات و رسوایی های رژیم جمهوری اسلامی را افشا کنند.