به دلیل استمرار خشکسالی در لرستان سرچشمه سراب “کیو” مهمترین جاذبه تفریحی خرم آباد و سرچشمه “گرداب سنگی” در آن شهر خشک شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان، داریوش حسن نژاد، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر، در مورد وضعیت خشکسالی شدید در استان در جمع خبرنگاران صحبت کرد.

وی گفت: «طبق آمار دفتر مطالعات شرکت دبی مازاد بر مصرف سراب‌های خرم آباد در ۱۰ تیر ماه برای سراب “مطهری” ۷۵ لیتر، سراب “دارایی” ۲۱۰ لیتر و سراب “گلستان” ۲۶۰ لیتر بوده است».

  • نصب کنتور هوشمند

وی افزود که به دلیل بارندگی کم و درجه حرارت زیاد، سراب “کیو” و “گرداب سنگی” در خرم آباد خشک شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار داشت كه این شهر امسال با بحران جدی آب روبرو است و عبور از آن نیازمند همکاری و مشارکت همه مردم در مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف آب است.

داریوش حسن نژاد از کلیه دارندگان چاه های کشاورزی و صنعتی خواست تا برای جلوگیری از ادامه خشکسالی در لرستان، کنتورهای هوشمند نصب کنند.

وی تاکید کرد که امور منابع آب در شهرها با شناسایی چاه های غیرمجاز و متخلفان برداشت غیر مجاز و ارائه آنها به مراجع قضایی از تجاوز به منابع آب جلوگیری می کند.