استاد حقوق بشر

شب دیروز، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا اسلامی، استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی را به اتهام همکاری با یک کشور متخاصم به پنج سال زندان محکوم کرد.

رسول کوهپایه‌زاده، وكيل رضا اسلامی، استاد دانشگاه بهشتی بازداشت شده، اعلام كرد كه شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر تهران موکل خود را به ۵ سال زندان محکوم کرد.

وكيل رضا اسلامی خاطرنشان کرد که موکلش بدون اتهام به مدت ۱۸ ماه در بازداشت موقت به سر می برد و گفت: «با توجه به اینکه نزدیک به ۱۸ ماه از صدور بازداشت موقت و زندانی شدن موکل می‌گذرد درخواست قانونی استفاده از مرخصی را به مراجع ذی‌صلاح تقدیم خواهیم کرد».

کوهپایه‌زاده اضافه کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پیشتر رضا اسلامی را به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” به به هفت سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم کرده است.

شایان ذکر است که رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست در ۲۳ اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم بود.

اما عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مرداد امسال فایلی صوتی منتشر کرد و در آن تاکید کرد: «هرگونه تماس با فرد یا نهاد دولتی آمریکایی را رد کردم و این اتهامات کاملاً واهی و بی‌اساس است».