اتحادیه اروپا

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، از حضور انریکه مورا،  نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.

نرگس محمدی نامه ای به انریکه مورا ارسال کرد که در آن وی با حضور وی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، قاتل شرکت کننده در اعدام هزاران نفر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات خوزستان و دیگر موارد نقض حقوق بشر مخالفت کرد.

وی از انریکه مورا برای سفر به ایران و شرکت در مراسم تحلیف انتقاد کرد، علیرغم آنکه دولت ایران از واکسن های اروپایی کرونا خودداری کرده و از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده است.

نرگس به نماینده اتحادیه اروپا نوشت: «چطور است که شما برای ادامه مذاکرات با حکومت ایران می‌ توانید به ایران سفر کنید و حکومت ایران شما را می  پذیرد، اما واکسن‌ های شما را برای مردم ایران نمی‌ پذیرند؟ چون اولی برای بقای حکومت و دومی برای بقای مردم است».

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد: «این روز را من و مردم سرزمینم به خاطر می‌ سپاریم، شما هم خوب به خاطر بسپارید».

سازمان های حقوق بشری، دفتر اروپایی عفو بین‌ الملل، سازمان حقوق بشر ایران، شاهزاده رضا پهلوی و نخست وزیر اسرائیل به انریکه مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی اعتراض کردند.

آنها خواستار تحقیقات جنایی درباره نقش ابراهیم رئیسی در کشتار سال ۶۷ و اعدام هزاران شهروندان مخالفان سیاست رژیم شدند.