آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

همزمان با پایان دور جدید مذاکرات هسته‌ای وین، سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران دوباره توافق هسته‌ای را نقض کرده است.

IAEA در بیانیه ای که دیروز، جمعه ۲۰ فروردین، ​​صادر کرد که ایران مرتکب نقض جدید تعهدات خود در مورد غنی‌سازی اورانیوم ​خود شده است.

در گزارش جدید آژانس بین المللی، منتشر شده توسط رویترز، آمده است: «در ۱۸ فروردین، آژانس تأیید کرد که ایران ۶ صفحه سوخت رادیواکتیو، حاوی ۴۳۰ گرم غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰%، در کارخانه ساخت صفحات سوخت در اصفهان ذوب کرد برای استفاده در یک راکتور تحقیقاتی در تهران است». 

  •  خودداری از واژه “تخلف” 

این گزارش افزود: «به منظور تولید مولیبدن در این فرآیند، ایران محلول نیترات اورانیل را استخراج کرد و آن را به کربنات اورانیل آمونیوم تبدیل کرد. سپس مولیبدن کاربردهای غیرنظامی زیادی دارد و می توان از آن در پزشکی استفاده کرد».

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی منتشر شد که کشورهای عضو توافق هسته‌ای دور جدیدی از گفتگوها را در وین به پایان رساندند.

درحالی که گفتگوهای وین تا چهارشنبه آینده متوقف شده است، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، دیشب، جمعه ۲۰ فروردین، در مورد توافقنامه برجام و وضعیت ایران صحبت کرد.

وی اظهار داشت: «ایران، مطمئناً آنقدر جدی نیست برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای برجام برگردد»