برنامه هسته‌ای ایران

گزارش‌های اطلاعاتی غربی از تجهیزات و مواد غنی‌سازی اورانیوم، جزئیات طبقه بندی شده برنامه هسته‌ای ایران را در سایت های مخفی در آنجا نشان داده است.

در گزارش اطلاعاتی آمده است كه ایران با هدف تولید سلاح هسته ای، عمداً تجهیزات و منابع اصلی برنامه هسته ای خود را از بازرسان سازمان ملل مخفی كرده است.

  • ذخیره‌سازی مخفیانه موادی

تجهیزات پنهان شده توسط بازرسان سازمان ملل، طبق آنچه گزارش منتشر شده است، شامل: تجهیزات پمپاژ، قطعات یدکی سانتریفیوژها و ماشین آلات مورد استفاده برای غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سلاح است.

اطلاعات غربی همچنین نشان داد که موادی مانند فیبر کربن در سایتهای مخفی در ایران با مدیریت رژیم ایران ذخیره می شود و می توان از آنها در تولید سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده کرد.

  • تصاویر ماهواره‌ها

با توجه به عکس های اخیر که ماهواره های اطلاعاتی را می کشیم، کانتینرها به طور منظم در سراسر کشور به سایت های تحت مدیریت “آژانس انرژی اتمی ایران” منتقل می شوند و برخی از کانتینرها در مرکز تبدیل اورانیوم در اصفهان ذخیره می شوند.

شایان ذکر است که سال گذشته بازرسان سازمان ملل ایران را به پنهان کردن عمدی عناصر اصلی فعالیت های برنامه هسته‌ای ایران متهم کردند.

در حالی که بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و فرانسه ایران را به دلیل جلوگیری از دسترسی بازرسان به دو سایت اصلی هسته ای محكوم كردند.