اورانیوم غنی‌شده

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، علی اکبر صالحی، اعلام کرد که ایران فقط در یک ماه ۲۵ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصد تولید کرده است.

علی صالحی تأیید کرد که سازمان انرژی اتمی ایران به دستور دولت و مجلس فعالیت و تولید می کند، و نشان کرد: «دولت و قانون گفته اند كه ما می توانیم سالانه ۱۲۰ كیلوگرم، مثلا ۱۰ كیلوگرم در ماه، تولید كنیم».

صالحی افزود: «در کمتر از یک ماه به بیست و پنج یا شش کیلو نرسیده ایم، یعنی در سه، چهار یا پنج ماهها ۱۲۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده تمام می شود و اکنون نمی توانیم جلوی آن را بگیریم. »

وی در مورد اقداماتی که تهران این روزها در دستور کار قرار داده است، گفت: «اجرای پروتکل اضافی را متوقف کردیم و بازرسی هایی را که تحت پروتکل اضافی انجام شده متوقف کردیم».

 وی اضافه کرد: «این بر اساس قانونی است که حدود دو ماه و نیم پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است».

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از دلایل سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران صحبت كرد.

وی گفت: «مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ما گفت كه اگر این پروتكل اضافی را متوقف كنیم، آمریكا به برجام باز می گردد، و پس از دو هفته آن را اجرا می كند».