سفرهای نوروزی
افزایش سفرهای نوروزی

افزایش سفرهای نوروزی، یک بار دیگر ، معاون وزیر بهداشت ایران بدون ارائه راه حل دولتی برای کنترل و مهار کرونا ، به شهروندان “توصیه و هشدار” دهد.
وی نسبت به “چرخش” جهش یافته کرونا در کشور هشدار داد و افزود که باید منتظر نتایج سفرها و دیدارهای نوروزی در هفته های آینده باشیم.

افزایش سفرهای نوروزی؛ وزارت بهداشت هشدار مى دهد

معاون وزیر بهداشت ایران بدون ارائه راه حل دولتی برای کنترل و مهار کرونا ، به شهروندان “توصیه و هشدار” دهد.
وی نسبت به “چرخش” جهش یافته کرونا در کشور هشدار داد و افزود که باید منتظر نتایج سفرها و دیدارهای نوروزی در هفته های آینده باشیم.

براساس گزارش روز سه شنبه خبرگزاری فارس ، ایرج حریرچی عصر دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی افزود که برنامه های نوروزی همچنین تعداد شهرهای قرمز کشور را افزایش داده است.

وی با اشاره به روند افزایشی شیوع کرونا در کشور ، از یک هفته قبل از آغاز سال 1400 ، وی گفت که اکنون تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به 51 شهر رسیده است.

شب گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند

معاون وزیر بهداشت ایران هشدار داد ، در حالی که وی نسبت به افزایش تعداد بیماران و قربانیان ناشی از مسافرت و شیوع ویروس در شهرهای مختلف کشور هشدار داد ، اما دولت ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی خودداری کرد.

گذشته از هشدارها و درخواست های دولت ، محدودیتی در سفر به مناطق مختلف ایران وجود ندارد و در نتیجه ، به دلیل عدم نظارت دولت ، تعداد پروازها در نوروز به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ، شب گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند و طبق گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری ، 74 بیمار نیز در این مدت فوت کردند.