آژانس‌های مسافرتی

سازمان هواپیمایی کشوری از سال گذشته ۲۲۵ شکایت مسافر از شرکت های هواپیمایی محلی و ۴۰ شکایت مسافر از آژانس‌های مسافرتی در اسفند را اعلام کرد.

براساس این بیانیه، سازمان هواپیمایی کشوری جدولی را برای نظارت بر شکایات مسافران در مورد عملکرد ایرلاین ها و آژانس های فروش بلیط مربوط به اسفندماه ۹۹ منتشر کرده است.

براساس این گزارش، ۲۲۵ شکایت از شرکت های هواپیمایی ایران و ۴۰ شکایت از آژانس ها ثبت شده است که در مجموع ۲۶۵ شکایت است.

مقامات سازمان هواپیمایی کشوری تاكيد کردند که به ۲۵۱ از شکایات، معادل ۹۵٪ از آنها، پاسخ دادند.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی، شرکت ایران‌ایر با ۵۱ شکایت بیشترین شکایت را از مسافران دریافت کرده و خطوط هوایی قشم‌ایر با ۲۹ شکایت در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

کمترین تعداد شکایت  آژانس‌های مسافرتی و شرکتهای هواپیمایی به پویا بدون ثبت شکایت  و هواپیمایی فلای‌پرشیا با یک شکایت بود .

از نظر درصد، ایران ایر در ماه گذشته با بیشترین شکایت در بین شرکت های هواپیمایی داخلی در رده اول قرار گرفت و ۲۲٪ از کل شکایات دریافتی توسط این سازمان از کل شکایات را به خود اختصاص داد.

کشمیر با ۱۲.۳% بیشترین شکایت شرکت های هواپیمایی داخلی در اسفند سال گذشته در رتبه دوم قرار گرفت.