آمریکا و ایران

همزمان با جلسه کمیته مشترک توافق هسته ای بین آمریکا و ایران و کشورهای توافق نامه برجام، گزارش های متعددی با حضور نمایندگان ایالات متحده در وین تأیید شده است.

به نوبه خود، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در امور سیاسی، دیروز جمعه ۱۳ فروردین، گفت که تاکنون هیچ مذاکره ای با ایالات متحده انجام نشده است.

پس از نشست مجازی کمیته مشترک توافق هسته ای، عراقچی تأیید کرد که هیئت ایرانی در جلسه ای که سه شنبه آینده برگزار می شود، هیچ مذاکره ای را در هیچ سطحی با هیئت آمریکایی انجام نخواهد داد.

  •  موضوع قطعی

وی افزود:«آمریکا در هیچ جلسه ای که ایران در آن شرکت خواهد کرد، از جمله نشست توافق هسته‌ای شرکت نخواهد کرد و این موضوع قطعی است».

معاون وزیر امور خارجه نشان داد: اگر همه طرف های توافق هسته ای بخواهند مذاکرات دوجانبه یا چند جانبه را با آمریکا انجام دهند، چه در وین و چه در هرجای دیگر، به خودشان مربوط است».

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به نوبه خود در پایان نشست مجازی کمیته مشترک توافق هسته‌ای، یک توییت را در توییتر نوشت.

ظریف توضیح داد که هدف از جلسه سه شنبه آینده نهایی کردن سریع اقدامات مربوط به رفع تحریم ها و اقدامات هسته ای به منظور لغو کلیه تحریم ها و بازگشت ایران به تعهدات خود در توافق برجام است.

وزیر امور خارجه ایران تایید کرد که هیچ دیداری بین آمریکا و ایران وجود نخواهد داشت و لازم نیست.