ایران در تابستان

گزارش های اخیر در مورد مشکل تنش آبی بیش از ۲۵۰ شهر ایران در تابستان سال آینده، به دلیل کاهش باران در سال جاری، هشدار داده اند.

حمیدرضا کاشفی، معاون دولت و نظارت بر عملیاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، اظهار داشت که ایران در تابستان ۱۴۰۰ به دلیل بارندگی کم امسال با کمبود آب روبرو خواهد شد.

اضافه می شود که تعداد شهرهایی که از کمبود آب رنج می برند به ۲۲۰ تا ۲۵۰ شهر افزایش می یابد.

طبق آخرین آمار وزارت نیرو ایران، طی ۱۱ ماه امسال خورشیدی، میزان باران در کشور ۳۸٪ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وزارت نیرو همچنین اظهار داشت که دولت تلاش کرد با کاهش تولید نیروگاه آبی از تخلیه سدها جلوگیری کند که منجر به کاهش بیش از ۲۸٪ تولید برق کشور شد.

کاشفی خاطرنشان کرد که بیش از ۲۵٪ آب در سال گذشته بدون هزینه برای آن هدر رفت.

وی یکی از دلایل این امر را “فرسایش شبکه آب” در کشور دانست و گفت: «اکنون ۲۴٪ شبکه آب ایران بیش از ۲۵ سال سن دارد».

وی همچنین افزود: «گسترش کرونا در کشور منجر به افزایش مصرف آب شد، به طوری که در برخی مناطق ۴۰٪ افزایش مصرف داشت».