فوتی‌های تهران
فوتی‌های تهران به ۲۸ نفر در روز رسید

فوتی‌های تهران به ۲۸ نفر در روز رسید، استاندار تهران: تعداد فوتی‌های کرونایی در استان تهران به 28 نفر در روز کاهش یافت و تعداد میزان بستری‌های در بیمارستان های ما به کمتر از 80 مورد رسید ، اما هنوز به شرایط پایدار نرسیده ایم.

فوتی‌های تهران به ۲۸ نفر در روز رسید

استاندار تهران: تعداد فوتی‌های کرونایی در استان تهران به 28 نفر در روز کاهش یافت و تعداد میزان بستری‌های در بیمارستان های ما به کمتر از 80 مورد رسید ، اما هنوز به شرایط پایدار نرسیده ایم.

تمام داروهای ویروس کرونا در کشور تولید می شوند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگرچه درمان قطعی برای بیماری كرونا وجود ندارد ، اما با تلاش متخصصان دارویی کشور ، همه داروهای مورد استفاده در درمان كرونا به صورت محلی تولید می شوند.

فروشنده آمپول تقلبی کرونا دستگیر شد
فروشنده آمپول تقلبی کرونا دستگیر شد

رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران باید “حداکثر یک سال” پس از واکسیناسیون ادامه یابد

،معاون وزیر بهداشت بر لزوم ادامه پایبندی به پروتکل ها برای مدت شش ماه تا یک سال پس از واکسیناسیون کرونا تأکید کرد.

وی گفت: زمان مناسب برای رعایت پروتکل های بهداشتی پس از واکسیناسیون شش ماه تا یک سال بعد است، و بر لزوم ادامه پایبندی به پروتکل ها برای مدت شش ماه تا یک سال پس از واکسیناسیون کرونا تأکید کرد.

مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: “اگر همه چیز به خوبی پیش برود و ما از سازمان بهداشت جهانی تأیید کنیم ، سرانجام می توانیم واکسن کرونا ایرانی را در اواخر بهار دریافت کنیم.”

رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران باید “حداکثر برای یک سال” پس از واکسیناسیون ادامه یابد