خودکشی یک مرغدار

یک مرغدار در شفت گیلان به دلیل کمبود نهاده های دامی خودکشی كرد

خودکشی یک مرغدار

یک مرغدار در شفت گیلان به دلیل کمبود نهاده های دامی خودکشی كرد  افزایش آمارها خودکشی به دليل اعلام اخبار خودکشی در مترو

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو  با انتقاد از اعلام رئیس اورژانس در استان تهران مبنی بر خودکشی در مترو بيان كرد: اعلام این خبر تعداد خودکشی ها را افزایش می دهد.
فرنوش نوبخت ، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو استان تهران اظهار داشت: “اعلام اخبار خودکشی نه تنها روحیه جامعه را برهم می زند ، شايد تعداد خودکشی ها همیشه پس از اعلام این خبر افزایش می یابد.”
وى اظهار داشت که این مشکل به خودی خود برای خدمه مترو ، شهروندان حاضر و قطار زیرزمینی دردناک است و اثرات روانی بدی روی آنها دارد.
وی گفت: اعلام عمومی این حادثه کمکی به حل آن نمی کند و اگر موثر بود مصاحبه ای در این زمینه انجام می دادم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران خاطرنشان کرد: من بارها از او خواسته ام تا این الگوی گزارشگری را از طریق گفتگو و نامه پایان دهد.
نوباخت افزود: “به دلیل زیرزمینی بودن ایستگاه های مترو و محدود بودن ساعات مترو ، ما در توسعه این واحدها با محدودیت هایی روبرو هستیم.”

افزایش آمار خودکشی ها

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو  با انتقاد از اعلام رئیس اورژانس در استان تهران مبنی بر خودکشی در مترو بيان كرد: اعلام این خبر تعداد خودکشی ها را افزایش می دهد.
فرنوش نوبخت ، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو استان تهران اظهار داشت: “اعلام اخبار خودکشی نه تنها روحیه جامعه را برهم می زند ، شايد تعداد خودکشی ها همیشه پس از اعلام این خبر افزایش می یابد.”