محكوميت همدستان روح‌الله زم
محكوميت همدستان روح‌الله زم

محكوميت همدستان روح‌الله زم، غلامحسین اسماعیلی با اشاره به موضوع روح الله زم و شیرین النجفی گفت: بخشی از آن منجر به رای گیری شد اما این موضوع پایان نیافته است. اخیراً دادگاه پس از صدور حکم علیه شش متهم دیگر حکم صادر کرد و شش نفر به حبس از دو تا 10 سال محکوم شدند.

محكوميت همدستان روح‌الله زم

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد ، ضمن تسلیت درگذشت مصباح یزدی و تبریک آغاز سال جاری اظهار داشت: هفته گذشته سند تحول قضایی منتشر شد که می توان از آن به عنوان شعارحکمرانی قضایی در دوره تحول نام برد. سند تحول قضایی ، سند موفقیت عدالت ، سند خدمات مردم ، سند اعتماد شهروندان و کمک آنها در برقراری عدالت است.

وى با اشاره به موضوع روح الله زم و شیرین النجفی گفت: بخشی از آن منجر به رای گیری شد اما این موضوع پایان نیافته است. اخیراً دادگاه پس از صدور حکم علیه شش متهم دیگر حکم صادر کرد و شش نفر به حبس از دو تا 10 سال محکوم شدند.

شرین النجفی دستگیر و محاکمه شد، در مورد دیگر ، کیفرخواست صادر می شود و هفته آینده دادرسی برگزار می شود.

این حکم قطعی نیست و در مرحله تجدیدنظر خواهی است

شیرین نجفی در ایران و زندان است

غلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه‌قضا: در پرونده روح الله زم ، شش نفر به حبس از دو تا 10 سال محکوم شدند. از جمله آنها شرین نجفی است که هم اکنون زندانی است.