روح الله زم اعدام شد در حالیکه خودش نمیدونست چه جرمی کرده که مجازات اعدام داشته

روح الله زم اعدام شد – قاضی هم هیچی از 17 مورد اتهامی نفهمید ،،دادستان هم آخرش نفهمید که اتهامات چیه ؟
اتهامات عبارتند از یه مشت کلمات مبهم و متناقض که خبرگزاری های سپاه نیز هرقدر زور زدن و خودشون رو جِر دادن ؛ خودشون هم هنوز نفهمیدن که معنی این 17 رقم اتهامات چیه ؟

وقتی قبله عالَم ناصرالدین شاه قاجار سفارش شراب بوربن میداد معنیش رو همه فراشباشی ها میدونستن
یعنی: یه بدبختی رو باید از جائی گیر بیارن

کسی که همینجوری الکی دست فراشباشی ها میوفتاد > بدشانس بود >پس> تقصیر خودش بود
این استدلال فیلسوفانه در یورت نشین های ساکن آسیای میانه از قدیم معمول بوده …
تو رو شانسی و تصادفی برای اعدام انتخاب کردیم> پس بدشانس هستی> پس> خودت مقصری

روح الله زم اعدام شد در حالیکه خودش نمیدونست چه جرمی کرده که مجازات اعدام داشته

مراسم بریدن سر این مقصر برگزار میشد

موقع مراسم ،، شراب بوربن رو برای ناصرالدین شاه قاجار میریختن
ناصرالدین شاه قاجار مراسم بریدن سر رو تماشا میفرمود و شراب بوربن نوش جان میفرمود و حال میکرد
در هر شرائطی ؛ قبل از مراسم حتماً حتماً یه پُرس چلو قیمه با دوغ به مقصر میدادن
اگه نمیخورد ؛ دست و پایش رو می بستن و چلو قیمه با دوغ رو در حلقش می چپاندن

یه قلیان اعلی هم براش میآوردن ؛ دلش میخواهد بکِشد یا اگه نمیخواهد نکِشد
سپس سور و سات حال و حول ناصرالدین شاه قاجار ردیف میشد و اعلیحضرت از خوشحالی خنده میفرمود

شاه همین است ؛ هر چه بخواهد باید بشود. . . چه فرمان یزدان چه فرمان شاه
البته ناصرالدین شاه قاجار همچون حضرت آقا بسیار مهربان و بخشنده بود
به رسم مسلمین به سمت جسد سکه میریخت چون در اسلام عزیز مشارکت و اقدام در کفن و دفن میت واجب کفائی ِ

روح الله زم اعدام شد در حالیکه در اعتصاب غذای خشک بود

حضرت آقا روح العالمینَ لِتُراب مَقدمهِ الفدا خیلی دوست دارن مثل ناصرالدین شاه قاجار باشن