کاندیدا ریاست‌جمهوری

علی مطهری، کاندیدا ریاست‌جمهوری ایران، از سیاست های تهران در قبال کشورهای همسایه انتقاد کرد و گفت: «ما منزوی هستیم و متحدان ما فقط حزب الله و حماس هستند».

مطهری، نائب رئیس پیشین مجلس شورای ایران، اظهار داشت که سیاست خارجی تهران در هفت یا هشت سال گذشته در قبال کشورهای عربی همسایه خوب نبوده است.

وی تاکید کرد که حمله به سفارت پادشاهی عربی سعودی در تهران یک کار زشت بود و از تهران خواست تا برای حمایت از توافق هسته ای در تحقق اهداف خارجی خود صبور باشد و آنها را فعلاً موکول کند.

♦   فقط حزب الله و حماس!

مطهری همچنین با اشاره به انزوایی که ایران در منطقه و جهان با آن روبرو است، افزود: «این یک ضعف بزرگ در سیاست جمهوری اسلامی است». 

وی اضافه کرد «روابط خوبی با کشورهای اسلامی نداریم و جزیره ای منزوی برای خود ساخته ایم.  ما فقط با حزب الله و حماس سر و کار داریم». 

علاوه بر این ، کاندیدا ریاست‌جمهوری از سیاست های تهران در قبال کشورهای همسایه انتقاد کرد، و توضیح داد:‌ «سیاست خارجی ما در هفت یا هشت سال گذشته در قبال کشورهای همسایه آن چیزی نیست که باید باشد. باید آنها را دوست خود کنیم و نباید آنها را بترسانیم».