به دلیل تغییرات سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری ، این روزها نیاز به مراقبت از خود برای زن باردار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به دلیل تغییرات سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری ، این روزها نیاز به مراقبت از خود برای زن باردار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

توصیه‌های وزارت بهداشت به زنان باردار در روزهای کرونایی، سخنگوی رسمی وزارت بهداشت: طبق تحقیقات ، هیچ مدرکی وجود ندارد که زنان باردار بیشتر از سایرینابتلا به کرونا شوند ، اما به دلیل تغییرات سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری ، این روزها نیاز به مراقبت از خود برای زن باردار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

توصیه‌های وزارت بهداشت به زنان باردار در روزهای کرونایی

سخنگوی رسمی وزارت بهداشت: طبق تحقیقات ، هیچ مدرکی وجود ندارد که زنان باردار بیشتر از سایرینابتلا به کرونا شوند ، اما به دلیل تغییرات سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری ، این روزها نیاز به مراقبت از خود برای زن باردار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ما توصیه می کنیم زنان باردار تا آنجا که ممکن است از منزل خارج نشوند و از حضور در مکان‌های پرتردد به خصوص فضاهای سربسته و بدون تهویه مناسب خودداری کنند.

خرید و تهیه لوازم منزل را به سایر اعضای خانواده بسپارید و در صورت لزوم حتماً از لحظه خروج تا زمان بازگشت به خانه از ماسک برای خارج شدن از خانه استفاده کنید و از تماس دست با دهان ، بینی و چشم خودداری کنید.

توصیه‌های برای خرید ایمن در روزهای کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشت : عدم تهویه مناسب در محیط های داخلی به طور تصاعدی خطر ابتلا به ویروس را افزایش می دهد.

ما از شما می خواهیم که حضور خود را در فضای بسته و مکانهای شلوغ مانند مراکز خرید کاهش دهید.

مراکز خرید و فروشگاه‌ها از کانون‌های خطر در همه‌گیری کرونا محسوب می‌شوند.