ناهید تقوی
خلف وعده مقام‌های زندان درباره آزادی ناهید تقوی در ازای تامین وثیقه

خلف وعده مقام‌های زندان درباره آزادی ناهید تقوی در ازای تامین وثیقه، مریم کلارن ، دختر ناهید تقوی ، زندانی دو تابعیتی در ایران ، از وخامت سلامتی مادرش در زندان ، وعده های دروغین مقامات و فشار روانی بر زندانی و خانواده اش خبر داد.

خلف وعده مقام‌های زندان درباره آزادی ناهید تقوی در ازای تامین وثیقه

مریم کلارن ، دختر ناهید تقوی ، زندانی دو تابعیتی در ایران ، از وخامت سلامتی مادرش در زندان ، وعده های دروغین مقامات و فشار روانی بر زندانی و خانواده اش خبر داد.

خانم کلارن در حساب توئیتر خود نوشت که مقامات جمهوری اسلامی همچنین در تلاش بودند “بازجویانى” را به نام یک وکیل بر خانم تقوی و خانواده اش “تحمیل کنند”.

https://twitter.com/mariam_claren/status/1361636325779243009?s=20

 

به گفته مریم کلارن ، ناهید تقوی روز یکشنبه پس از جلسه بازجویی دیگر با برادرش تماس گرفت و گفت که مقامات زندان بدون دلیل آوردن با آزادی وثیقه وی مخالفت کرده اند.

ادامه بازجویی ها و فشارهای روانی بر ناهید تقوی

به گفته فرزند ناهید تقوی ، مقامات زندان قبلاً به او قول داده بودند که وی را با قرار وثیقه آزاد کند.

خانم کلارین تأیید کرد که ادامه بازجویی ها و فشارهای روانی بر زندانی و خانواده اش و وعده های دروغین مقامات زندان سلامتی مادر او را بیش از گذشته بدتر کرده است.

ناهید تقوی 66 ساله قبلاً در كلن آلمان زندگی می كرد و در تاریخ ۲۵ مهرماه در منزل شخصی خود در تهران بدون هیچ گونه اتهامی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.