بیماران کرونایی

گزارش ها و تحقیقات دروغ های ادعاهای رسانه های رسمی جمهوری اسلامی را نشان داد که اخبار نادرستی مبنی بر ورود ۱۵ مسافر اماراتی از بیماران کرونایی انگلیسی از طریق بندرلنگه و بندرعباس به ایران منتشر کرده است.

طی چند روز گذشته، رسانه های رسمی ایران اخباری مبنی بر ورود تعدادی از مسافران اماراتی به ایران با تست های منفی جعلی کرونا منتشر کرده و گفته اند که حال سلامتي مسافران اماراتی وخیم است.

 

  • مسافران شناور دروغ بودن ادعاهای ایران را فاش می کنند

 

اما پس از بررسی هایی و تحقيقاتی که برای مسافران اماراتی انجام شد، نتیجه گیری شد که آنها با تجزیه و تست کرونا منفی از امارات خارج شدند، اما پس از مخلوط شدن با مسافران ایرانی در شناورها، به ویروس آلوده شدند.

در جایی که مسافران شناور فاش کردند که مسافران اماراتی در تمام طول سفر از سلامتی خوبی برخوردار هستند و متوجه شده اند که برخی از مسافران ایرانی از علائم ویروس رنج می برند.

 

  • گزارشهای بهداشتی ایران: «تست بیماران کرونایی امارات جعلی نیست»

 

مسافران پرواز تاکید کردند که آنها خواستار کردند که مقامات بیماران کرونایی ایران را در قرنطینه قرار دهند اما آنها نپذیرفتند.

در همان زمان، پس از معاینات پزشکی از مسافران اماراتی، برخی از پزشکان ایرانی فاش کردند که وضعیت سلامتی مسافران اماراتی نشان می دهد آنها در طول سفر، و نه قبل از خروج از امارات، به ویروس آلوده شده اند.