کاربری غیرقانونی

آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که تغییر کاربری غیرقانونی اراضی چه توسط اشخاص حقیقی و چه از نظر اشخاص حقوقی، مجاز نیست.

آیت الله رئیسی به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی نهال میوه کاشت و پس از کاشت نهال گفت: «به مردم، مسئولان و نهادهای کشور توصیه می کنیم که درخت بکارند، فضای سبز را توسعه دهند و محیط زیست را حفظ کنند».

وی همچنین با اشاره به مسئولیت همه دستگاه های دولتی در قبال حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، توضیح داد که قوه قضائیه مسئولیت مهمی در زمینه نظارت و قضاوت در مورد حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دارد.

رئیسی همچنین به محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی کشور به عنوان ذخیره و ثروت ملت اشاره کرد و گفت که حفظ این ذخایر و گنجینه ها برای همه وظیفه است.

رئیس قوه قضائیه ایران همچنین توضیح داد که کمیته های مسئول در این منطقه برای شناسایی افراد و سازمان هایی که قصد تغییر کاربری غیرقانونی را دارند باید به طور قانونی فعالیت کنند

وی خاطرنشان کرد: «تغییر کاربری بدون مجوزهای قانونی برای سازمان اداری شهر قابل قبول نیست».

آیت الله سیدابراهیم با اشاره به لزوم انجام کار متفاوت در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی کشور گفت که همه مسئولان، مقامات و نهادها باید خود را مسئول رعایت قوانین و مقررات در حفظ محیط زیست بدانند.