آتش سوزی
آتش سوزی ۳ مخزن سوخت در مرز ایران و افغانستان

آتش سوزی ۳ مخزن سوخت در مرز ایران و افغانستان، سخنگوی گمرک الطائفی: ساعتی پیش سه مخزن سوخت در گمرک ابونصر فراهی افغانستان آتش گرفت و گمرک و سازمان های مستقر در ماهيرود ، جنوب خراسان اقدامات ویژه ای را برای کمک به افغانستان و مهار آتش انجام دادند.

آتش سوزی ۳ مخزن سوخت در مرز ایران و افغانستان

سخنگوی گمرک الطائفی: ساعتی پیش سه مخزن سوخت در گمرک ابونصر فراهی افغانستان آتش گرفت و گمرک و سازمان های مستقر در ماهيرود ، جنوب خراسان اقدامات ویژه ای را برای کمک به افغانستان و مهار آتش انجام دادند.

حوالی ساعت 11 صبح امروز ، سه مخزن سوخت در گمرک ابونصر فراهی افغانستان به آتش کشیده شد و از نخستین دقایق ، گمرک و تجهیزات مستقر در مرز ماهيرود در ایران درهای ورودی و کامیون های دریافت شده از افغانستان را باز کرده و ارسال چهار خودروی آتش نشانی به محل آتش سوزی کامیون افغانستان برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به محل حادثه آمد.

آتش‌سوزی مخازن سوخت در مرز ایران و افغانستان استاندار خراسان جنوبی: هنوز آتش به طور کامل مهار نشده نیروها در حال تلاش برای مهار سریعتر هستند

تا کنون سه محزن دچار حریق شده است

کامیون های موجود در منطقه گمرک ماهيرود ایران به سرعت به مناطق دور افتاده منتقل شدند و در همین حال با باز شدن دروازه های مرزی ، کامیون های موجود در افغانستان نیز به سمت ماهيرود هدایت شدند.

ظرفیت هر یک از این مخازن 120 هزار لیتر سوخت است و تاکنون سه مخزن آتش گرفته اند.