اختلاف ۲ برابری قیمت سیب زمینی
اختلاف ۲ برابری قیمت سیب زمینی از مزرعه تا بازار

اختلاف ۲ برابری قیمت سیب زمینی از مزرعه تا بازار، نیازی ، رئیس انجمن ملی سیب زمینی: به دلیل هزینه های بالای تولید و قیمت پایین سیب زمینی ، کشاورزان تمایلی به تولید ندارند ، بنابراین پیش بینی می شود با ادامه این روند تولید همچنان رو به کاهش باشد.

اختلاف ۲ برابری قیمت سیب زمینی از مزرعه تا بازار

نیازی ، رئیس انجمن ملی سیب زمینی: به دلیل هزینه های بالای تولید و قیمت پایین سیب زمینی ، کشاورزان تمایلی به تولید ندارند، بنابراین پیش بینی می شود با ادامه این روند تولید همچنان رو به کاهش باشد.

ضعف در نظارت‌ها و سودجویی از واسطه ها باعث شده سیب زمینی دو برابر قیمت واقعی به دست مصرف کنندگان برسد که متأسفانه مسئولان مورد توجه قرار نمی گیرند.

افزایش غیر منطقی قیمت ها فقط به نفع دلالان و واسطه هایی است که با استفاده از عدم نظارت بر بازار سود غیر منطقی کسب می کنند.

کشاورزان تمایلی به تولید ندارن

نیازی ، رئیس انجمن ملی سیب زمینی: به دلیل هزینه های بالای تولید و قیمت پایین سیب زمینی ، کشاورزان تمایلی به تولید ندارند، بنابراین پیش بینی می شود با ادامه این روند تولید همچنان رو به کاهش باشد.

افزایش غیر منطقی قیمت ها فقط به نفع دلالان و واسطه هایی است که با استفاده از عدم نظارت بر بازار سود غیر منطقی کسب می کنند.

قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده 16900 تومان است

معاون وزیر برنامه ریزی ، تأمین ، توزیع و تنظیم بازار در وزارت صمت اعلام کرد با توجه به افزایش جدید قیمت تخم مرغ ، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به مصرف کننده 16 هزار و 900 تومان است.