روحانیون ایران
حضرت سید روح‌الله خمینی

روزنامه “جمهوری اسلامی” اعتراف کرد که روحانیون ایران نفوذ قبلی خود را از دست داده اند و دیگر مانند گذشته در میان مردم ایران مقام و کلام مطیع ندارند.

این روزنامه اظهار داشت: «نگاه مردم ایران به روحانیت در سالهای اخیر با تغییرات مهمی روبرو شده است و این تغییرات همچنان در حال افزایش است».

 

تغییر دیدگاه ایرانیان درباره روحانیون ایران

 

آن اضافه کرد: «نادیده گرفتن این واقعیت مشکلی را حل نمی کند و عاقلانه است که با آن مقابله کنیم و سعی کنیم دلایل آن را به درستی درک کنیم و به دنبال راه حل و راهی برای بازگرداندن روحانیون به جایگاه و موقعیت قبلی خود باشیم».

جمهوری اسلامی توضیح کرد: «روحانیانی که عملکرد منفی و بد آنها باعث تغییر دید مردم نسبت به روحانیت شده است در مقایسه با کل روحانیت زیاد نیست».

و افزود: «با این حال، عملکرد این تعداد اندک مورد توجه قرار گرفت و افکار عمومی به طور کلی نسبت به این روحانیون ایران تغییر کرد.

 

نباید مردم را به خاطر نگاه خود به روحانیت مقصر دانست

 

به دلیل این اقلیت کوچک و بد، سابقه فداکاری و رستگاری برای تعداد زیادی از روحانیونی که در طول انقلاب دلاورانه جنگیدند، فراموش شده و هنوز از میهن ما دفاع می کنند».

روحانیانی که در جمهوری اسلامی مناصبی داشتند، از توصیه های امام پیروی نمی کردند که به دنبال انحصار طلبی، خودبزرگ بینی، قدرت‌ طلبی، ستایش‌ طلبی، شهرت و  اسیر نشوند.