محرومیت مقابل شاد ایستاد
محرومیت مقابل شاد ایستاد

محرومیت مقابل شاد ایستاد، عدم دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی باعث شده برخی از دانش آموزان علاوه بر محروم کردن از تحصیل در فضای شاد از دادن امتحانات در این سامانه نیز عقب بمانند که نمادی کامل از نبود عدالت آموزشی است

محرومیت مقابل شاد ایستاد

عدم دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی باعث شده برخی از دانش آموزان علاوه بر محروم کردن از تحصیل در فضای شاد از دادن امتحانات در این سامانه نیز عقب بمانند که نمادی کامل از نبود عدالت آموزشی است

چند روز پس از ورود ویروس بدون مرز به کشور ، کرونا همه معادلات و برنامه ها را لغو کرد. این فقط یک کار یا کلاس نبود ، بلکه در بسیاری از امور و فعالیتهای مختلف تأثیرگذار و تعطیل بود. این ویروس حتی به مرحله تعطیلی مدارس و اسکان دانش آموزان نیز رسیده است.

از آن روزها این گروه برای یادگیری برنامه درسی مجبور به استفاده از شبکه آموزش بودند و در این راستا حتی معلمان نیز با ایجاد گروه هایی در فضای مجازی سعی در ادامه تحصیل از طریق این فضا داشتند و دانش آموزان نباید از تحصیل محروم شوند.

دانش‌آموزان ساکنان روستاها که اغلب از دسترسی به اینترنت  محروم هستند.

اما به تدریج و مطابق اقدامات مقامات کشوری ، برنامه “شاد” برای آموزش دانش آموزان در مقاطع مختلف راه اندازی شد تا دانش آموزان و معلمان بتوانند به طور جامع و هماهنگ تحصیلات را در سرتاسر کشور از سر بگیرند. برخی از دانش‌آموزان ، از جمله ساکنان روستاها ، که اغلب از دسترسی به اینترنت پرسرعت محروم هستند.

از طرف دیگر ، برخی دانش آموزان در مناطق شهری به دلیل عدم دسترسی بودن تلفن های هوشمند ، گاهی اوقات در آموزش فضای مجازی و برنامه های شاد عقب ماندند زیرا هزینه خرید گوشی های هوشمند بسیار زیاد بود به طوری که خانواده ای با دو فرزند توانایی خرید تلفن جداگانه را ندارند.