تکمیل ساخت دیوار مرزی ترکیه با ایران

تکمیل ساخت دیوار مرزی ترکیه با ایران، وزارت کشور ترکیه خبر داد که ساخت دیوار ۸۱ کیلومتری در مرز تركيه با ایران تكميل شد

تکمیل ساخت دیوار مرزی ترکیه با ایران

تکمیل ساخت دیوار مرزی ترکیه با ایران، وزارت کشور ترکیه خبر داد که ساخت دیوار ۸۱ کیلومتری در مرز تركيه با ایران تكميل شد

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1334781951652278272?s=20

امروز وزارت کشور ترکیه از اتمام ساخت دیوار مرزی 81 کیلومتری بین تركيه و ایران برای جلوگیری از عبور غیرقانونی قاچاقچیان ، مهاجران غیرقانونی و تروریست ها از مرز خبر داد.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، با انتشار تعدادی از عکس از این دیوار در توئیتر از تكميل ساخت اين ديوار خبر داد.

ترکیه بيش از اين اعلام کرده بود طول این دیوار ۹۱۱ کیلومتر خواهد بود.

وزیر کشور ترکیه توضیح نداد چرا ساخت این دیوار در شرق استان «آغری»، به جای ۱۱۴ کیلومتری که قبلا گزارش شد، اخيرا به ۸۱ کیلومترکاهش یافت. حتی در ابتدا احداث این دیوار، مقامات ترکیه بيان كردند طول دیوار مرزی با ایران ۱۴۴ کیلومتر خواهد بود.

سازمان دولتی انبوه سازى و مسكن تركيه (توکی) که کار ساخت این دیوار را به اتمام رسيد دی ماه سال ۹۶ خبر داده ه بود ۸۰ کیلومتر از این دیوار احداث شد و معلوم نیست چرا طی سال‌های گذشته تنها یک کیلومتر به طول این دیوار افزود شده و با این کار، از تكميل این پروژه خبر داد.

خبرگزاری آناتولی اعلام كرد که سال ۲۰۱۸ کار ساخت حدود ۷۶۴ کیلومتر دیوار مرزی با سوریه نیز تكميل شد.

ترکیه بيش از اين اعلام کرده بود طول این دیوار ۹۱۱ کیلومتر خواهد بود.