اسیدپاشی
اسیدپاشی بر روی صورت زن جوان در تهران

اسیدپاشی بر روی صورت زن جوان در تهران، یک زن جوان ، دانشجوی دکترای مدیریت ، پس از خروج از دادگاه خانواده در تهران ،هدف اسیدپاشی قرار گرفت و مصدوم شد

اسیدپاشی بر روی صورت زن جوان در تهران

اسیدپاشی بر روی صورت زن جوان در تهران، یک زن جوان ، دانشجوی دکترای مدیریت ، پس از خروج از دادگاه خانواده در تهران ،هدف اسیدپاشی قرار گرفت و مصدوم شد

ساعت 13:20 روز یکشنبه ، 7 دی ، مأموران کلانتری 153 شهرک ولیعصر گزارش اسید پاشی به زن جوانی را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند.

پس از اعلام این خبر ، تحقیقات آغاز شد و زن جوانی که از ناحیه پا مورد اسیدپاشی قرار گرفت ، در تحقیقات گفت: “من دانشجوی دکترای مدیریت هستم و 4 سال پیش با جوانی به نام امیر ازدواج کردم.” اوایل زندگی ما خوب بودیم اما بعد از مدتی با هم دعوا کردیم. اختلافات ما بیشتر و بیشتر شد تا اینکه تصمیم گرفتم با امیر جدا شوم.

اين زن جوان با همسرش اختلاف دارد و به او مشکوک است

پس از اعلام این خبر ، تحقیقات آغاز شد و زن جوانی که از ناحیه پا مورد اسیدپاشی قرار گرفت ، در تحقیقات گفت: “من دانشجوی دکترای مدیریت هستم و 4 سال پیش با جوانی به نام امیر ازدواج کردم.” اوایل زندگی ما خوب بودیم اما بعد از مدتی با هم دعوا کردیم. اختلافات ما بیشتر و بیشتر شد تا اینکه تصمیم گرفتم با امیر جدا شوم.

وی ادامه داد: من تقاضای طلاق کردم و پرونده من در دادگاه خانواده در حال رسیدگی بود. روز حادثه برای پیگیری مراحل طلاق به دادگاه رفتم ، اما وقتی دادگاه را ترک کردم و به خانه خودمان ، نزدیک خانه در محله ای در شهر شهرک ولیعصر رفتم ، ناگهان دو راننده ترک با موتور به من نزدیک شدند. هر دو کلاه ایمنی به سر داشتند و یک مرد که ترک نشین بود ظرفی را که در دست داشت به سمت من پاشید. اسید بیشتری روی لباسهایم ریخت ، اما پاهایم نیز سوختند. چون سوختگی شدید نبود ، پس از مداوا از بیمارستان مرخص شدم.