تلگرام در ایران
تلگرام در ایران ۴۷ میلیون کاربر دارد

تلگرام در ایران ۴۷ میلیون کاربر دارد، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت که آمار کاربران تلگرام نشان می دهد “فیلترینگ هیچ تاثیری در استفاده از این پیام رسان ها در بین ایرانیان ندارد” و تلگرام دومین پیام رسان مورد استفاده ایرانیان با “47 میلیون و 250 هزار کاربر” است.

تلگرام در ایران ۴۷ میلیون کاربر دارد

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت که آمار کاربران تلگرام نشان می دهد “فیلترینگ هیچ تاثیری در استفاده از این پیام رسان ها در بین ایرانیان ندارد” و تلگرام دومین پیام رسان مورد استفاده ایرانیان با “47 میلیون و 250 هزار کاربر” است.

بر اساس این گزارش ، که روز دوشنبه ، منتشر شد ، بر اساس نتایج نظرسنجی ،پیام‌رسان واتس‌اپ با «۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در صدر پیام‌رسان‌های مورد استفاده ایرانیان است».

علاوه بر این دو پیام رسان ، اصلی ترین رقیب داخلی آنها پیام رسان سروش است که فقط 2.8 میلیون کاربر دارد.

پیام رسان سروش  2.8 میلیون کاربر دارد

علاوه بر این دو پیام رسان ، اصلی ترین رقیب داخلی آنها پیام رسان سروش است که فقط 2.8 میلیون کاربر دارد.

سعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نیز پیش گفته بود که سیاست فیلترینگ به «ضد خود تبدیل شده» و باعث شده که بیش از ٣٠ میلیون فیلترشکن در ایران اضافه شود.

دردی‌ماه ۹۶، به دنبال شیوع ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات مردمی علیه حکومت در ده ها شهر ایران ، مقامات دولتی بارها و بارها به نقش تلگرام در گسترش اعتراضات اشاره کردند و این پیام رسان ها را برای کنترل ناآرامی ها به طور موقت منحل کردند.