معلمان
یورش نیروهای امنیتی به اعتراضات معلمان در بوشهر!

یورش نیروهای امنیتی به اعتراضات معلمان در بوشهر؛ نیروی امنیتی معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد و تعدادی از آنها را بازداشت کرد.

یورش نیروهای امنیتی به اعتراضات معلمان در بوشهر!

همزمان با روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، معلمان و کارگران روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و شعارهای دادخواهانه سر دادند.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، معلمان در شهرهای شیراز، اراک، کرمانشاه، نورآباد فارس، سقز، خمینی شهر و ده ها شهر کوچک و بزرگ دیگر تجمع کردند.

و در برخی از شهرها مانند مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار نیروی انتظامی در شهرستان از ساعات اولیه صبح جو امنیتی شدیدی برقرار شد.

در همین حال، تجمعات در برخی شهرها با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد، از جمله حمله نیروی انتظامی به تجمعات معلمان در بوشهر، و علاوه بر اين نیروی انتظامی معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد و تعدادی از آنها را بازداشت کرد.

تجمع گسترده در روز یک‌شنبه

بازداشت معلمان ازبيم برگزاری تجمع گسترده در روز یکشنبه ۱۱۱ اردیبهشت که فراخوان آن چند روز پیش منتشر شده بود، از چند روز پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.

اسکندر لطفی، سخنگوی کانون معلمان ایران، شعبان محمدی، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان و مسعود نیکخواه فعال صنفی، نیمه شب یکشنبه بازداشت شدند.