شهر الشتر
به گلوله بستن مردم روستای سراب کهمان شهر الشتر استان لرستان!

به گلوله بستن مردم روستای سراب کهمان شهر الشتر استان لرستان، نیروهای امنیتی در استان لرستان به روستای “سراب کهمان” در شهرستانالشتر هجوم برده و با تیراندازی مستقیم چند کشاورز را زخمی کردند.

به گلوله بستن مردم روستای سراب کهمان شهر الشتر استان لرستان!

نیروهای امنیتی در استان لرستان به روستای “سراب کهمان” در شهرستانالشتر هجوم برده و با تیراندازی مستقیم چند کشاورز را زخمی کردند.

الصورة

فعالان محلی می گویند این درگیری پس از قطع درختان گردو در امتداد رودخانه توسط سازمان منابع طبیعی صورت گرفت.

درگیری ماموران اداره منابع طبیعی و نیروی انتظامی با اهالی روستای «سراب کهمان»

درگیری بین ماموران اداره منابع طبیعی و نیروی انتظامی با مردم روستای “سراب کهمان” در شهر الشتر ، در استان لرستان.

گفته می شود تعدادی از معترضان در این روستا با گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه کمر و پا هدف قرار گرفته‌اند.

اعتراض اهالی و کشاورزان علیه قطع درختان گردود

تصاویر تظاهرکنندگان در روستای “سراب کهمان” در شهر الشتر لورستان ، که با گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی از ناحیه کمر و پا هدف قرار گرفته‌اند.

این حمله به علت اعتراض اهالی و کشاورزان علیه قطع درختان گردود در کنار رودخانه به دست سازمان منابع طبیعی، صورت گرفته است.

امروز ۸اردیبهشت مردم روستای سراب کهمان شهر الشتر استان لرستان به خاطر مخالفت با قلع و قمع منابع طبیعی‌شان توسط نیروی انتظامی به گلوله بسته شدند.