گلرخ ایرایی
گلرخ ایرایی به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت‌های مختلف اجتماعی محکوم شد

گلرخ ایرایی به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت‌های مختلف اجتماعی محکوم شد، گلرخ ایرایی ، زندانی سیاسی در بند زنان زندان آمل ، در مورد پرونده جدیدی که در حالی که در زندان قرچک ورامین زندانی بود ، علیه وی تشکیل شد.

گلرخ ایرایی به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت‌های مختلف اجتماعی محکوم شد

لرخ ایرایی ، زندانی سیاسی در بند زنان زندان آمل ، در مورد پرونده جدیدی که در حالی که در زندان قرچک ورامین زندانی بود ، علیه وی تشکیل شد.

دادگاه انقلاب در تهران او را به صورت غیرحضوری به یک سال حبس ، دو سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و باندها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

گلرخ ارایی سرانجام پس از 43 روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ، به زندان آمل منتقل شد. این زندانی سیاسی پیش از این همزمان با پایان 3 سال حبس به دلیل طرح پرونده در دوران حبس فعلی خود به 25 ماه حبس محکوم شده بود.

اتهامات عليه خانم گلرخ ارایی

طبق این حکم غیابی از شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شد و وی در زندان آمل از آن مطلع شد ،
خانم آرایی به یک سال زندان ، دو سال محرومیت از عضویت در گروهها و گروههای سیاسی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور به دلیل تبلیغ علیه نظام محکوم شد.
از ابتدای پرونده تا پایان دوره محکومیت وی از حق استخدام وکیل محروم شد.