گلرخ ابراهیمی ایرایی به هفت سال حبس محکوم شد
گلرخ ابراهیمی ایرایی به هفت سال حبس محکوم شد

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی، توسط قوه قضائیه به هفت سال حبس و سایر مجازات‌هایی که شامل تحمل زحمت جسمی، خدمات اجباری و ممنوعیت از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، محکوم شده است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی به هفت سال حبس محکوم شد

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه، منابع حقوق بشری گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی زندانی را به حبس هفت سال و سایر مجازات‌هایی که شامل تحمل زحمت جسمی، خدمات اجباری و ممنوعیت از فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است،

محکوم کرد. این حکم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است. بر اساس این حکم، گلرخ ابراهیمی ایرایی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به شش سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده است.

گلرخ ابراهیمی ايرايى، فعال مدنی زندانی، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه نیز محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۳۴ قانون قابل اجرا خواهد بود که بر این اساس، مجازات اشد یعنی شش سال زندان برای این فعال مدنی قابل اجراست.

گلرخ ابراهیمی ایرايى

گلرخ ابراهیمی ایراىى، فعال مدنی، چهارم مهر ماه سال ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در خانه خود در تهران بازداشت شد و هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود بازداشت و به اتهامات سیاسی، زندانی شده بود.