گزارش تكان دهنده؛ شبکه‌ای از زندان‌های مخفی برای شکنجه معترضان در ایران!
گزارش تكان دهنده؛ شبکه‌ای از زندان‌های مخفی برای شکنجه معترضان در ایران!

گزارش تكان دهنده؛ سی‌ان‌ان گزارشی تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌داد رژیم ایران از شبکه‌ای از زندان‌های مخفی برای شکنجه و سرکوب معترضان و همچنین برای گرفتن اعترافات اجباری از آنها استفاده می‌کند.

گزارش تكان دهنده؛ شبکه‌ای از زندان‌های مخفی برای شکنجه معترضان در ایران!

این شبکه موفق شد بیش از ۴۰ شکنجه‌گاه غیررسمی و زندان مخفی اعلام‌نشده را در ایران پیدا کند که در مراکز دولتی مانند زیرزمین مساجد واقع شده‌اند.

برای یافتن محل دقیق این بازداشتگاه های مخفی، سی ان ان با شاهدان عینی و بازداشت شدگان قیام انقلابی مصاحبه کرد و این اطلاعات را با تصاویر ماهواره ای تطبیق داد.

بر اساس این گزارش، در تهران، سنندج و زاهدان به ترتیب هشت، شش و پنج شکنجه‌گاه مخفی شناسایی شده‌اند.

در شهرهای دیگر مانند کرج، مشهد، تبریز، کرمانشاه، آمل، سقز، اشنویه و غیره بر اساس اطلاعات شاهدان عینی ده ها زندان مخفی شناسایی شده است.

مکان هایی که سی ان ان اطلاعاتی در مورد آنها فاش کرد شامل زندان های غیرقانونی داخل پادگان ها و ساختمان های وزارت اطلاعات است که در اسناد رسمی ذکر نشده است و بازداشتگاه های موقتی که در مواقع خاص مانند خیزش انقلابی در زیرزمین مساجد به ویژه در شهری مانند مشهد راه‌اندازی شده‌اند.

محمدمهدی کرمی و محمد حسینی

همچنین در این گزارش آمده است که محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو معترض اعدام شده بودند قبل از انتقال به زندان کرج در همان مکان های غیررسمی شکنجه شدند.

بر اساس این گزارش، محسن شکاری، یکی دیگر از معترضان اعدام شده نیز در جایی شکنجه شده و سپس به زندان منتقل شده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، این زندان های مخفی مکان هایی بودند کبرای شکنجه معترضان به منظور گرفتن اعتراف اجباری از آن‌ها بوده تا دادگاه ها بر اساس آنها احکام سنگینی مانند اعدام صادر کنند.