بازداشتگاه‌
گزارشی از شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌های مخفی ایران

یک نهاد حقوق بشری گزارش تکان دهنده و مفصلی از شکنجه و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در چند شهر ایران منتشر کرده است.

گزارش جدید شبکه حقوق بشر کردستان، سازمانی که نقض حقوق بشر در ایران را رصد می کند، شیوع شکنجه شدید و آزار جنسی در زندان های ایران در ارومیه، سنندج و کرمانشاه را تایید کرد.

این گزارش شامل سخنان تکان دهنده را که منابع آگاه از داخل زندان و شاهدان عینی شهادت دادند:

منابع آگاهی و شاهدان عینی داخل آن زندان ها به شبکه حقوق بشر کردستان شهادت دادند و از وجود بازداشتگاه مشهور به “سلول قبر” در زندان ارومیه تاکید کردند.

تهدید به تجاوز به همسر و دیگر اعضای خانواده 

آنها همچنین اظهار داشتند که “سلول قبر بازداشتگاه زندان ارومیه” صرفا در زمان شکنجه و تجاوز جنسی به کار گرفته می‌شود و اینکه برخی زندانیان به علت شدت ضرب و شتم بیهوش شده‌اند.

این گزارش همچنین به وضعیت بسیاری از زندانیان در زندان های ارومیه و سنندج نشان داده و اظهار داشت که ناصر عیسی‌زاده، شهروندی اهل سلماس، سال ۱۳۸۹ در زندان ارومیه به دلیل شکنجه شدید کشته شده است.

گزارش شبکه حقوق بشر کردستان همچنین شامل شهادت فعالان سیاسی کرد است که به این سازمان حقوق بشری گفته اند که در زندان های سپاه پاسداران ایران مورد شکنجه های شدید قرار گرفته اند.

آن فعالان سیاسی گفتند: «شکنجه ها در زندان های سپاه پاسداران شامل وصل کردن وزنه به بیضه‌ها، آویزان شدن به سقف برای ساعات طولانی، اعدام نمایشی و تهدید به تجاوز به همسر و دیگر اعضای خانواده مواجه شده‌اند».