پرواز اوکراینی
کنفرانس خبری دادگاه انتاریودرباره غرامت مسافران پرواز اوکراینی هک شد

 کنفرانس خبری دادگاه انتاریودرباره غرامت مسافران پرواز اوکراینی هک شد؛ کنفرانس خبری دادگاه عالی انتاریو در کانادا که دستور پرداخت غرامت به خانواده شش مسافر هواپیمای اوکراینی را صادر کرد، هنگام برگزاری با حمله هکرهای ناشناس مختل شد.

 کنفرانس خبرى دادگاه انتاریودرباره غرامت مسافران پرواز اوکراینی هک شد

کنفرانس خبری دادگاه عالی انتاریو در کانادا هنگام برگزاری با حمله هکرهای ناشناس مختل شد.

این ویدئو کنفرانس که روز سه شنبه ۱۴ دی ماه به میزبانی خبرگزاری های بین المللی برگزار شد، مورد حمله گروهی ناشناس قرار گرفت.

پس از حمله هکری، کامپیوتر مارک آرنولد،‌ وکیل پرونده، کاملاً از دسترس وی خارج شد و تصاویر نامرتبط در این تماس ویدیویی پخش شد.

مارک آرنولد:ما به دنبال دارایی های شما هستیم.”

حمله هکری به ویدئو کنفرانس اندکی پس از آن آغاز شد که مارک آرنولد اظهار داشت: “اگر کسی از جمهوری اسلامی ایران در این تماس تصویری حضور دارد، ما به دنبال دارایی های شما هستیم.”

پس از حمله هکری، برگزارکنندگان باید لینک جدیدی را برای شرکت‌کنندگان ارائه و ارسال می‌کردند تا کنفرانس خبری بتواند به مشارکت آنها ادامه دهد.

در این نشست خبری موضوع ضمانت های اجرایی برای توقیف اموال ایران در کانادا و سایر کشورها برای پرداخت غرامت به خانواده مسافران کشته شده در پرواز اوکراینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.