کارگران هفت‌تپه درب دفتر شورای اسلامی را گِل گرفتند؛ امروز چهارشنبه ، ۷ مهرماه ، در دومین روز اعتصاب ، کارگران هفت تپه درب دفتر شورای اسلامی را گِل گرفتند.

 کارگران هفت‌تپه درب دفتر شورای اسلامی را گِل گرفتند

امروز چهارشنبه ، ۷ مهرماه ، در دومین روز اعتصاب ، کارگران هفت تپه درب دفتر شورای اسلامی را گِل گرفتند.

روز سه شنبه ششم مهرماه ، دور جدیدی از اعتصابات کارگری در نیشکر هفت تپه آغاز شد.

سخنرانی شجاعانه فعال مستقل کارگری ابراهیم عباسی در اولین روز از دور جدید اعتصابات کارگری در هفت‌تپه

سه شنبه ششم مهر ماه ، دور جدیدی از اعتصابات کارگری در نیشکر هفت تپه آغاز شد.

کارگران معترض می گویند با وجود اطلاع دولت از اخراج ، اعتصاب خود را از سر گرفته اند ، زیرا هنوز مطالبات قانونی در حال پرداخت است و وضعیت مدیریت شرکت مشخص نیست.

داوطلب می نویسد: پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه ، بازگشت به اخراج های فصلی و فعالان کارگری ، تعیین فوری مدیریت شرکت و روشن شدن روش و قیمت واگذاری شرکت ، تسریع در کاشت و تعمیر کارخانه ، اعلام و اجرای حکم صادر شده اجرای حکم صادر شده علیه اسدبیگی-رستمی مدیران سابق نیشکر هفت‌تپه در پرونده اختلاس و مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه از جمله مطالبات کارگران است.