ناصر عتباتی
چرا مدیرکل سابق سازمان اموال تملیکی آذربایجان غربی بازداشت شد؟

مدیرکل سابق سازمان اموال تملیکی آذربایجان غربی بازداشت شد؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفت و گو با رسانه های داخلی گفت: به دلیل نابسامانی اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و عدم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها، مدیرکل وقت سازمان اموال تملیکی استان بازداشت شد.

چرا مدیرکل سابق سازمان اموال تملیکی آذربایجان غربی بازداشت شد؟

 ناصر عتباتى گفت: به دلیل نابسامانی اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و عدم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها، مدیرکل وقت سازمان اموال تملیکی استان بازداشت شد.

وی پس از تشکیل پرونده محاکمه و با قرار وثیقه روانه زندان شد.

تعیین تکلیف اموال از یک ماه پیش با نظارت دادستانی مرکز استانشروع شد و بخش زیادی از آن به احکام قضایی واگذار شد.

بازداشت مدیرکل سابق سازمان اموال تملیکی آذربایجان غربی 

ناصر عتباتى گفت: نابسامانی اموال جمع آوری و فروش و ترک تشریفات به منظور عدم تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان رخ داده بود اما مورد آتش سوزی صورت گرفته بود که موضوع به سازمان بازرسی واگذار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال ثبتی در گذشته ارائه کرد و این پرونده به لحاظ سهل انگاری و اقداماتی که موجب تضییع اموال قابل توجهی شده بود و پرونده های کیفری تشکیل شد.